Условия за участие

1. Националният конкурс за млади пианисти "Стелла Ослекова" се провежда всяка година. Участниците са разделени в три възрастови групи:

  • Първа група: от 7 до 10 години навършени към датата на провеждане на конкурса
  • Втора група: от 11 до 14 години навършени към датата на провеждане на конкурса
  • Трета група: от 15 до 18 години навършени към датата на провеждане на конкурса

Конкурсът за Първа и Втора възрастова група се провежда на всяка нечетна година. Конкурсът за Трета група се провежда на всяка четна година.

2. Не се допускат промени в приложената в заявлението конкурсна програма.

3. При неявяване в предварително определения от координатора на конкурса час, кандидатът не се допуска до участие.

4. Участниците не могат да предявяват претенции за реализираните аудио и видео записи по време на конкурса.

5. Журито има право да не присъжда всички обявени награди.

6. Решенията на журито са окончателни.

7. Тази година конкурсът се провежда в две възрастови групи:

  • Първа възрастова група: от 7 до 10 години навършени към датата на провеждане на конкурса
  • Втора възрастова група: от 11 до 14 години навършени към датата на провеждане на конкурса

8. Към заявлението за участие трябва да бъдат приложени следните документи:

  • акт за раждане
  • творческа биография
  • една снимка

За първа и втора група не се изпращат предварително записи на участниците.

9. Документите за участие се изпращат онлайн най–късно до 30. ноември, няма такса за участие.

10. Кандидатите трябва да се явят на прослушване на 17. декември 2023 г. в концертна зала "Добрин Петков" (ул. "Иван Вазов" 23, Пловдив), където представянето им ще бъде документирано чрез видеозапис.

11. Програмата:

  • Първа възрастова група: две или повече произведения с различен характер с общо времетраене не повече от 10 мин.
  • Втора възрастова група: две или повече произведения от различни епохи с общо времетраене не повече от 15 мин.

12. Гласуването на журито ще се проведе онлайн.

13. Победителите ще бъдат обявени онлайн на страницата на конкурса на 11. януари (рождената дата на Стелла Ослекова).

14. Подаденото от всеки кандидат заявление документира приемането и спазването на настоящия регламент.