Жури и награди

Жури:

 

Координатор:

 

Награди:

Първа група:

  • Диплом и медал


Втора група:

  • Първа награда – диплом и 300 евро
  • Втора награда – диплом и 200 евро
  • Трета награда – диплом и 100 евро


Трета група:

  • Първа награда – диплом и 500 евро
  • Втора награда – диплом и 300 евро
  • Трета награда – диплом и 150 евро
  • Специална награда на София Лъкова – професионален аудиозапис
  • По желание  Los Angeles City College, (California, USA) дава пълна стипендия за 2 години, помощ и подготовка за трансфер в университет или консерватория в САЩ на всеки лауреат на награда от 3-та възрастова група, който желае да продължи образованието си в колежа. Тази стипендия ще е гарантирана при подаване на документи за кандидатстване от лауреата до една година от завършване на средно образование