Мартин Йовков

Първа група
Първа награда

 • Роден на 13.08.2007 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Божидар Лазаров

Първа група
Първа награда

 • Роден на 13.09.2008 г.
 • НМУ "Л. Пипков", София
 • От класа на Марияна Шикова

 

 

Радослав Чиколов

Първа група
Първа награда

 • Роден на 31.10.2008 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Дейми Велчева

Първа група
Втора награда

 • Родена на 30.10.2008 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Весела Танева

 

 

Диана Гяурова

Първа група
Втора награда

 • Роденa на 12.05.2007 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Весела Танева

 

 

София Белева

Първа група
Трета награда

 • Родена на 20.10.2008 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Тасева

 

 

Албена Денева

Първа група
Трета награда

 • Родена на 03.04.2008 г.
 • НМУ "Л. Пипков", София
 • От класа на Милена Павлова

 

 

Артур Калчев

Първа група
Трета награда

 • Роден на 05.05.2008 г.
 • НУМСИ "П. Владигеров", Бургас
 • От класа на Смилена Смилкова

 

 

Траяна Кирякова

Първа група
Трета награда

 • Родена на 09.02.2008 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

 

 

Ангелина Сапаревска

Първа група
Трета награда

 • Родена на 16.09.2007 г.
 • НМУ "Л. Пипков", София
 • От класа на Даниела Васкова

 

 

Борис Трифонов

Първа група
Трета награда

 • Роден на 29.04.2009 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

 

 

Георги Чиколов

Втора група
Първа награда

 • Роден на 24.08.2003 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Борис Биков

Втора група
Втора награда

 • Роден на 12.07.2004 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Ана-Мария Узунова

Втора група
Трета награда

 • Родена на 26.05.2004 г.
 • НМУ "Л. Пипков" & НБУ, София
 • От класа на Марияна Шикова & проф. Людмил Ангелов

 

 

Виктор Вичев

Втора група
Поощрение

 • Роден на 28.04.2006 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

 

 

Катерина Христина Радева

Втора група
Поощрение

 • Родена на 11.07.2004 г.
 • НМУ "Л. Пипков", София
 • От класа на Милена Павлова

 

 

Йордан Тодоров

Втора група
Поощрение

 • Роден на 18.07.2006 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева