Културна Асоциация "eNikMa"

Културна Aсоциация "eNikMa" е учредена през 2015 година в град Виена, Австрия (рег. номер: 541840752). Тя е регистрирана по закона за юридически лица с нестопанска цел като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са:

 1. Подкрепа на ансамбъл "eNikMa"
 2. Подкрепа на млади таланти
 3. Насърчаване на изкуството и културата
 4. Разпространение и популяризиране на културното наследство и различните видове изкуство
 5. Обогатяване на културния живот

За реализирането на тези цели се осъществяват дейности като:

 1. Лекции, срещи, екскурзии, дискусионни вечери
 2. Публикуване на (периодични) публикации
 3. Организиране на културни мероприятия: четения, концерти, изложби
 4. Продуциране на аудио– и видеозаписи, каталози и информационни материали за (млади) хора на изкуството
 5. Организиране на семинари и майсторски класове
 6. Връзки с обществеността и документация
 7. Организиране на конкурси
 8. Изпълнение на научноизследователски проекти и проучвания
 9. Предоставяне на инфраструктурата (озвучителна и осветителна система…)

В сдружението участват международни артисти от различните сфери на изкуството, както и членове на Виенска филхармония, Виенски симфоничен оркестър, ансамбъл "eNikMa" и ученици на клавирния педагог Стелла Ослекова.