Хрисиана Савова (10 г.)

Алина Бойчева (10 г.)

Първа група
Втора награда

 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на проф. д-р Александър Василенко

 

 

Ирен Ганчева (9 г.)

Първа група
Втора награда

 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на Ваня Пешева

 

 

Николина Танева (9 г.)

Първа група
Втора награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Тасева

 

 

Елица Стоицева (10 г.)

Първа група
Трета награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Людмила Назаренко

 

 

Радост Василева (8 г.)

Първа група
Поощрение

 • НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", Бургас
 • От класа на Георги Спасов

 

 

Сибиле Йона-Мара Пенова (10 г.)

Първа група
Поощрение

 • НУМСИ "Проф. Панчо Владогеров", Бургас
 • От класа на Георги Спасов

 

 

Радослав Чиколов (13 г.)

Втора група
Първа награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Борис Трифонов (12 г.)

Втора група
Втора награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

 

 

Диана Гяурова (14 г.)

Втора група
Втора награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Весела Танева

 

 

Наталия Грозева (12 г.)

Втора група
Втора награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Снежана Спилкова-Гърнева

 

 

Филип Илиев (14 г.)

Втора група
Втора награда

 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на проф. д-р Александър Василенко

 

 

Артур Калчев (13 г.)

Втора група
Трета награда

 • НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", Бургас
 • От класа на Смилена Смилкова

 

 

Атанаска Танева (11 г.)

Втора група
Трета награда

 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Тасева

 

 

Константин Башиков (13 г.)

Втора група
Трета награда

 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на Александър Ботушаров

 

 

Борис Димитров (12 г.)

Втора група
Поощрение

 • НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", Бургас
 • От класа на Георги Спасов

 

 

Елица Иванова (11 г.)

Втора група
Поощрение

 • НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", Бургас
 • От класа на Георги Спасов