Емануил Иванов

Първа награда

 • Роден на 06.11.1998 г.
 • ЕГ "Бертолт Брехт", Пазарджик
 • От класа на проф. Атанас Куртев

 

 

Емил Бояджиев

Втора награда
Специална награда на Павлина Накаленова

 • Роден на 14.08.2000 г.
 • НУИ "Добри Христов", Варна
 • От класа на Мария Гинева

 

 

Анжела Тодорова

Трета награда

 • Родена на 08.03.1999 г.
 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на проф. Милена Моллова

 

 

Дипломи

 • 1EmanuilIvanovBG
 • 2EmilBoyadzhievBG
 • 3AngelaTodorovaBG