Наталия Грозева

Първа група
Първа награда

 • Родена на 20.01.2009 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Снежана Спилкова-Гърнева

 

 

Елена Василева

Първа група
Втора награда

 • Родена на 25.02.2011 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Снежана Спилкова-Гърнева

 

 

Николай Цветков

Първа група
Трета награда

 • Роден на 17.06.2010 г.
 • НУИ "Панайот Пипков", Плевен
 • От класа на Антоанета Воденичарова

 

 

Йордан Тодоров

Втора група
Първа награда

 • Роден на 18.07.2006 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

 

 

Виктор Вичев

Втора група
Втора награда

 

 • Роден на 28.04.2006 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева

  

Константин Башиков

Втора група
Трета награда

 • Роден на 12.05.2008 г.
 • НМУ "Любомир Пипков", София
 • От класа на Иля Овчинников

 

 

Радослав Чиколов

Втора група
Трета награда

 • Роден на 31.10.2008 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Светлана Косева

 

 

Артур Калчев

Втора група
Специална награда

 • Роден на 05.05.2008 г.
 • НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", Бургас
 • От класа на Смилена Смилкова

 

 

Борис Дочев

Втора група
Поощрение

 • Родена на 17.12.2007 г.
 • НУИ "Панайот Пипков", Плевен
 • От класа на Антоанета Воденичарова

 

 

Пандора Дейвид Хейууд

Втора група
Поощрение

 • Родена на 01.09.2006 г.
 • НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив
 • От класа на Елена Велчева