Георги Чиколов

Трета група
Първа награда

  • Роден на 24.08.2003 г.
  • НУMTИ "Добрин Петков", Пловдив
  • От класа на Светлана Косева

 

 

Борис Биков

Трета група
Втора награда

  • Роден на 12.07.2004 г.
  • НУMTИ "Добрин Петков", Пловдив
  • От класа на Светлана Косева

 

 

Стефан Симов